Phần mềm hỗ trợ dịch ảnh sang văn bản

Ngày đăng: 12/03/2019 307 lượt xem
Danh sách file (1 files)
Mô tả:

Phần mềm hỗ trợ dịch ảnh sang văn bản: TopOCR. Hữu ích cho giáo viên, CBQL.

Thầy/cô tải về giải nén và cài đặt để sử dụng:

topOCR 3.1- nhan dang VB.zip

Bài viết liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều