THÔNG BÁO LỊCH NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CỦA TRƯỜNG THPT CHI LĂNG, NĂM HỌC 2020-2021

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHI LĂNG NĂM HỌC 2020-2021

Quyet dinh thanh lap HD TS10 2020-2021.pdf

TRƯỜNG THPT CHI LĂNG THÔNG BÁO LỊCH NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHI LĂNG NĂM HỌC 2020-2021

Thong bao lich nhan ho so TS10-2020-2021.pdf

CÁC BIỂU MẪU NHẬP DỮ LIỆU THÍ SINH: 

1. Mẫu ĐKTS10-20-21_Tuyển thẳng.xls

2. Mẫu ĐKTS10-20-21_Xét tuyển.xls

Bài tin liên quan
Kế hoạch
Tin tức
Tin đọc nhiều