THÔNG BÁO CÁC PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ TIẾT HỌC LỆCH GIỜ, VỊ TRÍ PHÒNG HỌC (ÁP DỤNG TỪ 04/5/2020)

THÔNG BÁO CÁC PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ TIẾT HỌC LỆCH GIỜ, VỊ TRÍ PHÒNG HỌC (ÁP DỤNG TỪ 04/5/2020)

1. PHƯƠNG ÁN HỌC LỆCH GIỜ (Chính thức)

* Buổi sáng (Chính khóa: K10&K12; Trái buổi: K11)

Tiết học/Công việc

Khối 12

(Chính khóa)

Khối 10

(Chính khóa)

Hiệu lệnh

Học sinh có mặt ở trường

Không sớm hơn 6h15’

Khối 10: Trống

Khối 12: Chuông

Tập trung HS (phát khẩu trang, rửa tay, đo thân nhiệt, vệ sinh lớp)

Trước 7h00’

Trước 7h10’

Tiết 1

7h00’-7h45’

7h10’-7h55’

Nghỉ giải lao

10’

Không

Tiết 2

7h55’-8h40’

7h55’-8h40’

Nghỉ giải lao

Không

15’

Tiết 3

8h40’-9h25’

8h55’-9h40’

Nghỉ giải lao

15’

Không’

Tiết 4

9h40’-10h25’

9h40’-10h25’

Nghỉ giải lao

Không

10’

Tiết 5

10h25’-11h10’

10h35’-11h20’

Trái buổi (Thể dục-GDQP khối 11): Theo thời gian biểu và hiệu lệnh trống của K10

 

* Buổi chiều (Chính khóa: K11; Trái buổi: K10&K12)

Tiết học/Công việc

Khối 11

(Chính khóa)

Khối 12

(Ôn TN THPT)

Hiệu lệnh

Học sinh có mặt ở trường

Không sớm hơn 12h15’

Khối 11: Trống

Khối 12: Chuông

Tập trung HS (phát khẩu trang, rửa tay, đo thân nhiệt, vệ sinh lớp)

Trước 13h00’

Trước 13h45’

Tiết 1

13h00’-13h45’

 

Nghỉ chuyển tiết

5’

 

Tiết 2

13h50’-14h35’

13h45’-14h30’

Nghỉ chuyển tiết/ra chơi

15’

Không

Tiết 3

14h50’-15h35’

14h30’-15h15’

Nghỉ chuyển tiết/ra chơi

5’

15’

Tiết 4

15h40’-16h25’

15h30’-16h15’

Nghỉ chuyển tiết

5’

Không

Tiết 5

16h30’-17h15’

16h15’-17h00’

Trái buổi (TD K12, TD&GDQP K10): Theo thời gian biểu và hiệu lệnh trống của K11

2. PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ PHÒNG HỌC

Dãy 12 phòng học mới ↓

Dãy 8

phòng cũ →

10A2

X

10A3

11A1

Kho

Kho

PGV

10A8

11A3

10A1

11A2

PBM TIN 1

PBM ANH

PBM CN

Sân chơi

* Lớp màu đỏ: Buổi chiều

 

PBM SINH

PBM HÓA

PBM LÝ

 

PBM TIN 2

12A4

10A7/11A7

12A3

X

10A6/11A6

12A2

12A6

10A5/11A5

12A1

12A5

10A4/11A4

Bài tin liên quan
Kế hoạch
Tin tức
Tin đọc nhiều