THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC (ÁP DỤNG TỪ 04/5/2020)

Chi tiết xem file Excel kèm theo: TKB-HS-4-5.xlsx

Lưu ý: HS phải xem thời gian chuyển tiết theo khối/theo buổi cụ thể (đã thông báo ở tin trước)

Bài tin liên quan
Kế hoạch
Tin tức
Tin đọc nhiều