LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO LỊCH THI HKI NĂM HỌC 2018-2019

* KHỐI 10 (BUỔI CHIỀU):

* KHỐI 11&12 (BUỔI SÁNG):

HỘI ĐỒNG COI THI HKI - TRƯỜNG THPT CHI LĂNG

Bài tin liên quan