Hướng dẫn tạo Phòng học trực tuyến trên ViettelStudy (Kết hợp với phần mềm Zoom)

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Zoom để dạy trực tuyến:

Hướng dẫn tạo Phòng học trực tuyến trên ViettelStudy với Tài khoản đã kích hoạt Zoom:

Bài tin liên quan
Hoạt động
Tin tức
Tin đọc nhiều