THÔNG BÁO NHẬN TIỀN HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP HỌC KỲ 2

TRƯỜNG THPT CHI LĂNG THÔNG BÁO ĐẾN CÁC HỌC SINH CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH GẶP CÔ HƯƠNG (THƯ VIỆN) NHẬN TIỀN HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP HK2 TỪ SÁNG NGÀY THỨ HAI (09/4/2018)

KHI NHẬN PHẢI ĐEM THEO THẺ HỌC SINH HOẶC GIẤY CMND ĐỂ ĐỐI CHIẾU 

Bài tin liên quan