Công khai quyết toán quỹ Hội phí Ban đại diện cha mẹ học sinh 2017-2018

Bảng quyết toán này đã được thường trực Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường ký thông qua, công khai rộng rãi trong toàn thể HĐSP nhà trường và niêm yết tại Bảng thông báo của trường

Bài tin liên quan
Kế hoạch
Tin tức
Tin đọc nhiều