Lễ sơ kết học kỳ I, năm học 2018-2019

TRƯỜNG THPT CHI LĂNG TỔ CHỨC BUỔI LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019

Sáng ngày 14/01/2019, trường THPT Chi Lăng long trọng tổ chức buổi lễ sơ kết HKI năm học 2018-2019 nhằm đánh giá lại tình hình hoạt động thời gian qua của trường trong HKI, từ đó rút kinh nghiệm để điều chỉnh kế hoạch nhà trường nhằm đạt kết quả tốt hơn ở HKII.

* Kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm của học sinh ở HKI 2018-2019 so sánh với cùng kỳ năm học trước:

* Kết quả xếp loại học lực của học sinh ở HKI 2018-2019 (theo từng lớp, từng khối):

* Biểu đồ học lực HKI:

* Khen thưởng học sinh đạt danh hiệu "Học sinh giỏi" HKI: