Thông tin chi tiết:
Tạ Trung Kiên
Giáo viên Tạ Trung Kiên
Ngày tháng năm sinh 01/01/1993
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học sư phạm
Trình độ Đại học sư phạm
Thuộc về bộ phận Tiếng Anh
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều