Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Minh
Giáo viên Phạm Thị Minh
Ngày tháng năm sinh 01/01/1981
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học sư phạm
Trình độ Đại học sư phạm
Thuộc về bộ phận Tiếng Anh
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều