Thông tin chi tiết:
Lâm Thành Hữu
Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh Lâm Thành Hữu
Ngày tháng năm sinh 11/01/1973
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học sư phạm
Trình độ Đại học sư phạm
Thuộc về bộ phận Tiếng Anh
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều