Thông tin chi tiết:
Võ Thị Kim Anh
Tổ trưởng Tổ Sử-GDQP Võ Thị Kim Anh
Ngày tháng năm sinh 01/01/1985
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học sư phạm
Trình độ Đại học sư phạm
Thuộc về bộ phận Lịch Sử
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều