Thông tin chi tiết:
Nguyễn Tôn Thanh Nguyên
Giáo viên Nguyễn Tôn Thanh Nguyên
Ngày tháng năm sinh 01/01/1978
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Thạc sĩ
Thuộc về bộ phận Lịch Sử
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều