Thông tin chi tiết:
Dương Tấn Chỉnh
Giáo viên Dương Tấn Chỉnh
Ngày tháng năm sinh 01/01/1991
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học sư phạm
Trình độ Đại học sư phạm
Thuộc về bộ phận GDQP
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều