CÁC TỔ CHUYÊN MÔN
 • Lâm Tấn Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
 • Dương Tấn Chỉnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
 • Đặng Văn Chí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
 • Võ Thị Kim Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Sử-GDQP
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
Tin tức
Tin đọc nhiều