Thông tin chi tiết:
Chau Sóc Phanh
Giáo viên Chau Sóc Phanh
Ngày tháng năm sinh 01/01/1976
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học sư phạm
Trình độ Đại học sư phạm
Thuộc về bộ phận Sinh học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều