Thông tin chi tiết:
Phan Thị Phường
Giáo viên Phan Thị Phường
Ngày tháng năm sinh 01/01/1986
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học sư phạm
Trình độ Đại học sư phạm
Thuộc về bộ phận Ngữ văn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều