CÁC TỔ CHUYÊN MÔN
 • Lâm Duy Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Phó BT Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Thùy Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, BT Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trương Minh Nhật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Chau Kung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Tăng Minh Luân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Hóa học
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
Tin tức
Tin đọc nhiều