Thông tin chi tiết:
Lữ Kim Hương
Nhân viên Lữ Kim Hương
Ngày tháng năm sinh 01/01/1980
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Trung Cấp
Trình độ Trung cấp
Thuộc về bộ phận Thư Viện
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều