CÁC TỔ CHUYÊN MÔN
 • Nguyễn Hạ Hưng Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Email:
   son_c3chilangtb@angiang.edu.vn
 • Lữ Kim Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung Cấp
 • Nguyễn Phương Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
Tin tức
Tin đọc nhiều