Thông tin chi tiết:
Phan Mỹ Dung
Tổ trưởng Tổ GDCD-Tin Phan Mỹ Dung
Ngày tháng năm sinh 01/01/1980
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học sư phạm
Trình độ Đại học sư phạm
Thuộc về bộ phận GDCD
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều