Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Phú Hạnh
Giáo viên Nguyễn Thị Phú Hạnh
Ngày tháng năm sinh 01/01/1984
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học sư phạm
Trình độ Đại học sư phạm
Thuộc về bộ phận Tin học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều