Thông tin chi tiết:
Nguyễn Huyền Trân
Giáo viên Nguyễn Huyền Trân
Ngày tháng năm sinh 01/01/1990
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học sư phạm
Trình độ Đại học sư phạm
Thuộc về bộ phận Tin học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều