CÁC TỔ CHUYÊN MÔN
 • Nguyễn Huyền Trân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
 • Lê Văn Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
 • Phạm Huy Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Chủ tịch công Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
 • Phan Mỹ Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ GDCD-Tin
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
Tin tức
Tin đọc nhiều