Thông tin chi tiết:
Trần Thanh Tùng
Giáo viên Trần Thanh Tùng
Ngày tháng năm sinh 01/01/1980
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học sư phạm
Trình độ Đại học sư phạm
Thuộc về bộ phận Thể Dục
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều