Thông tin chi tiết:
Đoàn Thị Phưởng
Giáo viên Đoàn Thị Phưởng
Ngày tháng năm sinh 01/01/1988
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học sư phạm
Trình độ Đại học sư phạm
Thuộc về bộ phận Địa lí
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều