Thông tin chi tiết:
Đỗ Phi Hùng
Giáo viên Đỗ Phi Hùng
Ngày tháng năm sinh 01/01/1981
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học sư phạm
Trình độ Đại học sư phạm
Thuộc về bộ phận Thể Dục
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều