CÁC TỔ CHUYÊN MÔN
 • Đinh Thanh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng tổ Địa_ thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
 • La Thị Phỉ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
 • Đoàn Thị Phưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
 • Trần Văn Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
 • Đỗ Phi Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
 • Trần Thanh Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
Tin tức
Tin đọc nhiều